Tercih Sonucu Yerleştirilenler Şimdi Ne Yapmalı?

Tercih Sonucu Yerleştirilenler Şimdi Ne Yapmalı?
Tercih Sonucu Yerleştirilenler Şimdi Ne Yapmalı? Barış Yalman

Hangi kamu kurumuna atandıysanız o kurumu takip etmelisiniz.

Ataması yapılan aday ilk olarak atandığı kamu kurumunun genel müdürlüğünde ki personel daire başkanlığını aramalıdır. Her kurum kendi atama ve yerdeğiştirme yönetmeliği gereği farklı belge ve bilgiler isteyebilmektedirler. Atanan aday telefon yoluyla veya kurumun internet sitesinden öğrendiği istenilen belgeleri ,en kısa sürede hazırlayarak kuruma ulaştırılması gerekmektedir.

İstenilen belgeleri nasıl temin edeceğim?

Çoğu kurum atanan adaylardan mal beyannamesi, işe giriş sözleşmesi , personel bilgi formu vb bilgi ve belgeler istemektedirler. Bu formlar genellikle kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda yer almaktadır. Eğer imkanınız var ise atandığınız kurumun ilgili birimine gidip doldurulması istenilen belgelerin bir örneğini elden de alıp doldurabilirsiniz.

İstenilen belgelere hangi tarih itibariyle sahip olunmalıdır?

Tercih kılavuzundada yazdığı gibi istenilen belge, sertifika, bonservis vb gibi dökümanlara tercih tarihinin son günü itibariyle sahip olunması gerekiyordu. Eğer istenilen belge ve sertifikalar kurum tarafından istenildiğinde kuruma sunulamazsa atama iptal edilecektir.

Belgeleri teslim ettim , şimdi ne yapacağım?

İstenilen belgeler kuruma teslim edildikten sonra artık sizin yapacağını birşey kalmadı. Kurum tarafından ,Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. 

 

 
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPACAK MAKAMLAR
1-)Emniyet Genel Müdürlüğü
2-)Mahalli mülki İdare Amirlikleri (Valilik ve kaymakamlıklar)
   3-)Milli İstihbarat Teşkilatı
 
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kaç gün sürer?
 
“Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği“nin 12 nci maddesine göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması isteminin yetkili kuruma ulaşmasından başlayarak arşiv araştırması sonuçları en geç 30 gün, güvenlik soruşturması sonuçları en geç 60 gün içinde neticelendirilmektedir . Ancak uygulamada bu süreler çok daha fazladır.
 
Güvenlik Soruşturması Olumlu Olursa

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu çıkan adaylar için kamu kurumunca atama onayı hazırlanacak ve yerleştirmesi yapılan adayın ataması yapılacaktır. Atamanın yapılmasının akabinde kamu kurumunca ilgiliye tebligat yapılacaktır. Bu tebligatın adayın eline ulaşmasının ardından, aday eğer aynı ildeki bir yere atanmış ise ertesi gün, başka bir yerdeki kadroya atanmış ise 15 gün içinde göreve başlaması gerekmektedir. 
 
Atanan Aday Süresinde göreve başlamazsa ne olur?
 
İlk defa veya yeniden bir göreve atananlar, belge ile ispatı mümkün zorlayıcı bir sebep yokken yukarıda belirtilen süreler içinde görevlerine başlamadıklarında, atamaları iptal edilecek. Atamaları bu sebeple iptal edilenler 1 yıl süreyle Devlet memurluğuna giremeyecek. 
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "İşe başlamama halinde yapılacak işlem" başlıklı 63 üncü maddesinde "Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

 
Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar."hükmü yer almaktadır.
Tercih Sonucu Yerleştirilenler Şimdi Ne Yapmalı? Atananların yapması gerekenler
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
Halil     2017-01-27 Ben 71 puan aldım ön lisansdan girdim sınava, ama kazanamadım.
mcpapas     2017-01-25 ne yapacağımı sonunda buldum teşekkür ederim.
bilgi     2017-01-23 Gerçekten öğretici bir yazı olmuş teşekkürler