Kastamonu İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel İlanı

Kastamonu İl Özel İdaresi Sözleşmeli İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Harita Mühendisi, Restorasyon Teknikeri ve Biyolog Alım İlanları hakkında.

Kastamonu İl Özel İdaresi Sözleşmeli  Personel İlanı
Kastamonu İl Özel İdaresi Sözleşmeli  Personel İlanı ADMİN

Son Başvuru Günü : 30/01/2017

Kastamonu İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alımı yapacağını Devlet Personel Başkanlığı sitesi üzerinden 16 Ocak 2017 tarihinde yayımladığı ilanla duyurdu. Başvurular başladı. Peki, Kastamonu İl Özel İdaresi sözleşmeli personel alımı ilanına kimler başvurabilecek? İşte detaylar..

 

KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

A)  5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36’ ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı 7 teknik ve 1 sağlık hizmetler sınıfında toplam tam zamanlı 8 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ALINACAK PERSONEL UNVANLARI

SIRA

TAM ZAMANLI

ARANAN ŞARTLAR

ALINACA

HİZMET

 

SÖZLEŞMELİ ALINACAK ÜNVAN

(EĞİTİM)

K SAYI

SINIFI

1

İNŞAAT MÜHENDİSİ

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

3

THS

2

MAKİNE MÜHENDİSİ

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

2

THS

3

HARİTA MÜHENDİSİ

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

THS

4

RESTORASYON TEKNİKERİ

Önlisans 2 Yıllık Yük.Ok. “Restorasyon ve Konservasyon” ile “Restorasyon” bölümlerinden mezun olmak

1

THS

5

BİYOLOG

Lisans 4 Yıllık Fakülte Mezunu

1

SHS

 

 

B)  ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Emeklilik ve Yaşlılık aylığı alıyor olmamak,

3-Erkek adaylarda askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak,

4-Üniversitelerin “Unvanı ile ilgili” bölümünden mezun olmak, mühendisler için mühendislik fakültesinden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

5-Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

6-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak (Sözlü sınavı kazanan adaylardan heyet sağlık raporu istenecektir.)

7-Savcılıktan alınacak ilişiği yoktur belgesiyle, taksirli suçlar veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtisas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

8-İl Özel İdaresinin görevli diğer personellerin çalışma şartlarına ve mesaisine uymayı kabul etmek,

9-İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde “İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar” hükmüne istinaden İlimize bağlı 19 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,

10-Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları limitleri dahilinde, İl Özel İdaresinin belirleyeceği ücreti kabul etmek,

11-Müracaat tarihi itibariyle Kastamonu İli ve İlçelerinde en az son 6 ay ikamet ediyor olmak ve Nüfus Müdürlüğünden yazılı adres kayıt bildirimi almak,

 

C)  ÖZEL ŞARTLAR

İNŞAAT MÜHENDİSİ

1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "İnşaat Mühendisliği" lisans mezunu olmak.

2)Yapım işleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, istihkak hazırlayabilmek,zorunlu olup,

Ayrıca;

3) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hakim olmak,

4)Statik proje hazırlayabilmek,

5) Mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak,

6)Dil bilgisi (İngilizce) bilmek, tercih nedeni olacaktır.

 

MAKİNE MÜHENDİSİ

1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin  "Makine

Mühendisliği" lisans mezunu olmak.

2)Mekanik Tesisat Yetki Belgesinin olması (İlgili kurumdan alınmış olmak) 3)Doğalgaz İç Tesisat Yetki Belgesinin olması (Yetkili Kurumlardan alınmış olmak) zorunlu olup;

Ayrıca;

4)Isı ve doğalgaz sistemleri konusunda tecrübeli olmak.

5)Metraj ve keşif hesapları yapabilmek.

6)4734 sayılı Kamu İhale Kanununa hakim olmak.

7)Mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak,

8)Dil bilgisi (İngilizce) bilmek, tercih nedeni olacaktır.

 

HARİTA MÜHENDİSİ

1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Jeodezi ve

Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği " lisans mezunu olmak.

2)GPS kullanabilmek. Zorunlu olup,

Ayrıca;

3)4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa hakim olmak.

4)Coğrafi Bilgi Sistemi konusunda bilgi sahibi olmask.

5)Mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak,

6)Dil bilgisi (İngilizce) bilmek, tercih nedeni olacaktır.

 

RESTORASYON TEKNİKERİ

1)İki yıllık eğitim veren Meslek Yüksekokullarının “Restorasyon ve Konservasyon” ile “Restorasyon” bölümlerinden mezun olmak.

2) Rölöve ve restitüsyon hazırlayabilmek , zorunlu olup,

Ayrıca;

3)Restorasyon projeleri hazırlayabilmek,

4)Tarihi eserlere ve güzel sanatlara karşı ilgili,

5)Çizim ve tasarım yeteneğine sahip,

6)Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

7)Göz-el koordinasyonu gelişmiş,

8)Düşüncelerini ifade edebilen,

9)Mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak, tercih nedeni olacaktır.

 

BİYOLOG

1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü" lisans mezunu olmak. zorunlu olup,

Ayrıca;

2)Mesleki iş tecrübesine sahip olmak,

3)Mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Nedcad veya Autocad, Solidworks, ABAQUS vb.) en az birini iyi derecede kullanmak, tercih nedeni olacaktır.

 

D)BAŞVURU ŞEKLİ

1-Müracaatlar Kastamonu İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne, ilk müracaatta istenen belgelerle birlikte elden yapılacaktır.İstenen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen ve onaylanan bütün adaylar mülakat/sözlü sınavına çağrılacaktır.Sınav komisyonu sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir.Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlaması veya başlatılmaması İdarenin yetkisindedir.Sınava müracaat tarihinden önce ve geçmişte İdaremizde çalışmak üzere müracaatta bulunmuş olanların müracaatları geçerli değildir. 06/02/2017 tarihinden sonraki müracaatlar değerlendirmeye alınacaktır.

2-Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaklardır.Göreve başlatılmış olsalar dahi iş sözleşmeleri iptal edilerek yasal işlem yapılacaktır. 5237 sayılı TCK ilgili hükümleri uygulanarak Kastamonu Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

3-Başka bir resmi kurumda memur veya sözleşmeli olarak çalışanların müracaatı kabul edilmeyecektir.

4-Müracaat eden adayların evrakları iade edilmeyecektir. Ayrıca kazanan ve kazanamayan adaylar İl Özel İdaresinin web sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecek olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5-Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler,

6-Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

7-Sözlü/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin takdir edeceği puanlama 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

8-En az 70 (yetmiş) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.

9-Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.

10-En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. 11-Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri;

   a)Mesleğe (unvan) ilişkin bilgi düzeyi,

   b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

   c)Liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

   ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırılıcılığı,

   d)Genel kültürü ve genel yeteneği,

   e)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında olacaktır.

 

E)İLK MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER

1-Diploma Fotokopisi

2-Yerleşim Yeri Beyanı,

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4-İş Talep Formu Ek-1 ((Başvuru yerinden veya www.kastamonuozelidare.gov.tr internet adresinden temin edilecektir.)

5-2 Adet vesikalık fotoğraf

 

F)SINAV TAKVİMİ

Başvuru Yeri :Kastamonu İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Müracaat Başlangıç Tarihi :16/01/2017 Saat 08:00

 

Müracaat Bitiş Tarihi : 30/01/2017 Saat 17:00 Sınava Gireceklerin Açıklanma Tarihi : 07/02/2017

Sözlü/Mülakat Sınav Yeri  :Kastamonu İl Özel İdaresi Toplantı Salonu Sözlü/Mülakat Sınav Tarihi ve

Saati : 09/02/2017 Perşembe günü Saat 09:30

 

1-Posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2-Sözlü/Mülakata girmeye hak kazananların listesi İdaremiz internet sitesinde ve ilan panosunda asılarak ilan edilecektir.

3-Sözlü/Mülakat sıralaması komisyonca belirlenecektir.

4-Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği toplantı salonunda 09/02/2017 Perşembe günü saat 09:30’ da yapılacak olan sözlü/mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

5-Sınav sonuçları 10/02/2017 Cuma günü açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi İlan Panosunda ve İdaremiz internet sitesinde ilan edilecektir. Bu ilanlar kazananlar veya kazanamayanlar için tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

6- Sözlü sınavda her bir branş için 1 asil 1 yedek aday tespit edilecek olup, yedek adayın geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıldır.

7-Kazanan adayların göreve başlamaları, İdarenin belirleyeceği 2017 takvim yılı içerisinde başlama yazısının tebliğinden itibaren, sözleşme yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde olacaktır.Görevine başlamayanların işe başlama onayları iptal edilecektir.

 

 

G)SINAV SONUNDA KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Cumhuriyet Başsavcılığı Adli – Sicil Belgesi,

2-Resmi Sağlık Kurulu Raporu (Şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışabileceğine dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu),

3-Mezun olduğu okul diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti, 4-Erkek adaylar için askerlik ilişiği yoktur belgesi,

5-6 Adet fotoğraf,

6-Yerleşim yeri belgesi

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Advert

İnşaat Mühendisi Alım İlanı Makine Mühendisi Alım İlanı Harita Mühendisi Alım İlanı Restorasyon Teknikeri Alım İlanı Biyolog Alım İlanı
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500