Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı

Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere "uzman, uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı" kadrolarına ilk defa ve yeniden yapılacak atama ve yerleştirme işlemleri yapacağını ilan etti.

Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı
Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Kemal Erbilen

Sağlık Bakanlığı’nın 2017 yılı için yapmış olduğu ilk defa atama ve yeniden yapılacak atama ilanının detayları aşağıdaki gibidir:

NOT: Atamalar noter huzurunda bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır.

 • Tüm adayların kura başvuruları Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak.
 • Kuranın çekileceği yer ve saat www.yhgm.saglik.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır.
 • Kesin başvuruda bulunan adaylar başvuru belgelerini imzalayarak T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresine elden veya posta yoluyla teslim edecekler. İlgili evraklar başvuru süresinde ulaşmadığı takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 • Elden teslimler bizzat veya noter onaylı vekâlet verilen kişiler vasıtasıyla yapılacaktır.
 • Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek. Bu tercihlerine yerleşemeyen adaylar genel kura ile yerleşmek istediğini belirtirse boş kalan yerlere genel kura ile yerleştirme yapılacaktır.
 • Başvurusunu iptal etmek isteyen adaylar 9 Mart 2017 Perşembe -16 Mart 2017 Perşembe saat 18:00' e kadar PBS üzerinden başvurularını iptal ettirebilirler. Aynı zamanda tekrar kuraya başvuramazlar.
 • İlgili kadrolara yerleşen adayların atama tebligatları beyan ettikleri adreslerine yapılacaktır.
 • Yerleşen adaylar 1 yıl (kura ilan tarihinden başlamak üzere) süre ile başka kuralara başvuramayacaklar.

Kuraya Kimler Başvurabilecek ve Adaylarda Aranan Şartlar Nelerdir

 • 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi devlet memurları dışındaki diş tabibi, uzman diş tabibi ve eczacılar,
 • İlk defa veya yeniden atanmak isteyen tabip ve uzman tabipler,
 • 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar,
 • Son başvuru tarihi itibariyle mezun olmuş ve 01.03.2017 saat 18:00’a kadar bunu belgeleyen uzman (TUTG), uzman diş tabipleri, diş tabibi ve eczacılar,
 • 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesine göre emekli olmuş tabip ve uzman tabipler kuraya başvurabilirler.

 

sağlık bakanlığı atama ilanı Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı sağlık bakanlığı 2017 atama ilanı
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500