2017 Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Mülakat Soruları

Geçtiğimiz yıllarda çıkmış olan Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Mülakat sorularını siz değerli okurlarımızla paylaşıyoruz.

2017 Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Mülakat Soruları
2017 Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Mülakat Soruları Kemal Erbilen

Bilindiği üzere öğretmenlik kadrolarına kadrolu ve sözleşmeli atamalar yapılırken KPSS ve Alan Bilgisi testinin yanı sıra sözlü mülakat sınavı da yapılmaktadır. Aday öğretmene uygulanacak olan bu mülakatın içerisinde neler var? En son yapıla sözlü mülakatta adaylara hangi sorular yöneltildi. Tüm bu soruların cevabını birlikte inceleyebiliriz.

İlk olarak sözlü mülakat konularına bir göz atalım. Öğretmenlik sözlü mülakatına katılacak olan adayların sorumlu oldukları konular şöyledir:

 • Bir konuyu kavrayabilme, ifade edebilme, özetleme ve muhakeme gücü,
 • Özgüven, ikna yeteneği ve iletişim becerisi,
 • Teknolojik ve bilimsel konulara açık olma,
 • Toplum önünde temsil becerisi ve eğitimcilik nitelikler.

Sözlü sınavın değerlendirilmesi ise aşağıdaki gibi olmaktadır:

 • Yukarıda bahsedilen 4 konunun her birisi oluşturulan komisyonca 25’er puan üzerinden ayrı ayrı puanlandırılır.
 • Adayın puanları Aday Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme formuna işlenir.
 • Son olarak sınav komisyonunun üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak adayın toplam puanı belirlenir. Buçuklu bir puan olursa bir üst tam sayıya yuvarlama yapılır.

Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakatla ilgili önceki yıllarda çıkmış sorulara bakalım şimdi de.

İşte 2016-2017 yılı içerisinde sorulan sözleşmeli öğretmen sözlü sınav soruları…

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Mülakat Soruları 2017

 1. Okuldaki teknolojinin öğrencilere ne gibi katkısı vardır?
 2. Ülkemizde farklı insanların olmasının ülkemize etkileri nelerdir?
 3.  Eğitimde teknolojinin yaygınlaşması için neler yapabiliriz?
 4. Kurum etiği nedir?
 5.  Hizmet içi eğitimin önemi nedir?
 6.  Türkiye’nin jeopolitik konumunun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
 7. Eğitimde sosyal ağ kuracak olursanız nasıl kullanırsınız? Adı ne olurdu
 8. Eğitim sistemimizden memnun musunuz? Ne gibi değişiklikler yapmak istersiniz?
 9. Okul kültürü nedir?
 10. Dünyanın en önemli buluşu nedir?
 11. Bilgiyi aktarmak yerine bilgiye ulaşma yolunu öğretmek gerekir sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?
 12. Kuvayi milliyenin kurtuluş savaşınınız kazanmamızdaki etkileri nelerdir Eğitimde teknoloji kullanımı nasıl eğlenceli hale getirilir?
 13. Öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirmek için neler yapabiliriz?
 14. Şeyh Sait isyanının halk üzerindeki etkisi neler olmuştur?
 15. Kâğıt kalemin yerini teknolojik araçların almasıyla ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir?
 16. Sizin öğrencilik zamanınızdaki teknoloji ile günümüzdeki arasında ne gibi farklılıklar vardır?
 17. Farklı kültürlerin bir arada olması toplum bilimine ne gibi katkı sağlar?
 18. Geçmişi ve günümüzü baz alarak insanların haberleşmesindeki kolaylıklar ve zorluklar nelerdir?
 19. Sanal materyallerin eğitime katkıları nelerdir?
 20. Formal eğitimi ve avantajlarını açıklayınız.
 21. Ülkemizde truzimi arttırmak için alınan önlemler nelerdir?
 22. Descartes düşünüyorum o halde varım sözünü açıklayınız.
 23. Eğitimde teknolojinin faydaları ve zararları nelerdir?
 24. TEK KANATLA KUŞ UÇMAZ atasözünü açıklayınız.
 25. Yaygın eğitimin olumlu ve olumsuz yönlerini açıklayınız.
 26. Küresel ısınma nedenleri ve sonuçlarını açıklayınız.
 27. Örgün eğitim nedir. Açıklayınız 
 28. Divan-ı lügatit Türk ü anlatınız?
 29. RÜZGAR HER ZAMAN İSTEDİĞİMİZ YERDEN ESMEZ atasözünü açıklayınız.
 30. Gelişigüzel kültürlenme ile informal eğitim arasındaki ilişkiyi anlatınız.
 31. Öğrenciye istendik davranışı nasıl kazandırırız
 32. BİR ADAMA 40 GÜN DELİ DERSEN DELİ OLUR. Sözünü açıklayınız.
 33. Erasmus programı hakkında ne düşünüyorsunuz?
 34. Halk eğitimi nasıl yaygınlaştırılabilir. 
 35. Genç nüfusun önemi nedir?
 36. Eğitim kültür ilişkisini açıklayınız.
 37. Organ nakli hakkında ne düşünüyorsunuz.  
 38. TİLKİ TİLKİLİĞİNİ BİLDİRİNCEYE KADAR PORS ELDEN GİDER. Atasözünü açıklayınız.
 39. Tehcir yasası?
 40. Eğitim öğretim sürecinde branşınızla ilgili kullandığınız yöntem ve teknikleri anlatınız.
 41. İnternetin olumsuz taraflarını çocuklardan nasıl uzak tutarız.
2017 Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Mülakat Soruları sözleşmeli öğretmenlik mülakat soruları öğretmenlik çıkmış mülakat soruları
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500