Ekonomist İlanı (Ekonomi ve İktisat Bölümü)

BEYDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ekonomist İlanı (Ekonomi ve İktisat Bölümü)
Ekonomist İlanı (Ekonomi ve İktisat Bölümü) ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 30 Mart 2017

4 Yıllık Fakülte Mezunu (Ekonomi ve İktisat Bölümü ) "Ekonomist" olarak alınacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 • Üniversitenin “Unvan ile ilgili” bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.
 • Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
 • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • İlan tarihinden önce İzmir İli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmaları. 

 

BAŞVURU ŞEKLİ: Adayların 30.03.2017 tarihi saat 17:00’ ye kadar Beydağ Belediye Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

 

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:  

 • Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.
 • Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Yerleşim yeri belgesi.
 • Özgeçmişi anlatan CV.
 • Sağlık raporu.
 • 2 Adet vesikalık fotoğraf.

 NOT: Başvuru sırasında istenilen belgeleri hazırlayanlar Beydağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ve özgeçmişleri (CV) ile müracaat edebilirler

 

Giriş Sınavı ve Tarihi: Sözlü mülakat Sınav Tarihi : 31.03.2017 Saat 10:30 Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır. Sözlü sınav sonucu adaylara tebligat yapılacaktır. 

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
ADMİN     2017-03-26 @Emrah Şu an için katip alımları yok. Belli bir tarihi de yok hocam.
Emrah     2017-03-26 Katip alimiyla ilgili bi durum varmi bilginiz varmi saygilar.
Ali     2017-03-25 Memur alimlari ile ilgili haberleriniz cok guzel