Ön Lisans - Lisans 100 Personel İlanı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMLARI

Ön Lisans - Lisans 100 Personel İlanı
Ön Lisans - Lisans 100 Personel İlanı ADMİN

Son Başvuru Tarihi:24 Nisan 2017

DİKKAT AŞAĞIDAKİ DURUMLARDAN SADECE BİR (1) TANESİNİ KARŞILAMANIZ BAŞVURU İÇİN İLK ŞARTI GEÇMİŞ OLDUĞUNUZ ANLAMINA GELİR.

Güverte İçin;

DURUM-1: Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

DURUM-2: Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü A-II/3 müfredat programını uygulayan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından uygunluğu onaylanan Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri, Denizcilik Meslek Liseleri, Denizcilik Anadolu Teknik Liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanlarının gemi yönetimi dalından mezun olmak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya aynı müfredatı uygulayan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

DURUM-3: Gemici, usta gemici veya güverte lostromosu yeterliği veya yat kaptanı veya balıkçı gemisi kaptanı yeterliği ile 36 aylık deniz hizmetine sahip bulunmak ve Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun eğitimi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

DURUM-4: Denizcilik Anadolu Meslek Liseleri, Denizcilik Meslek Liseleri, Denizcilik Anadolu Teknik Liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanlarının gemi elektroniği ve haberleşme veya gemi yönetimi dallarından mezun olup, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü A-II/3 müfredat programlarına uygun eğitimi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında görmek ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

DURUM-5: Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile 24 ay deniz hizmetine sahip olmak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

DURUM-6: Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından uygunluğu onaylanan 4 sömestr süreli kurslardan mezun olmak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. Güverte (Kont.:55)

DURUM-7: Sınırlı kaptan yeterliği ile 24 ay deniz hizmeti yaptıktan sonra Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü A-II/1 müfredat programına uygunluğu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan bir eğitimi tamamlamak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. 

DURUM-8: Vardiya zabitliği yeterliği ile 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında 36 ay vardiya zabitliği yaptıktan sonra Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü AII/2 müfredat programını tamamlamak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

DURUM-9: Birinci zabit yeterliği ile 36 ay 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında birinci zabitlik yapmak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

 

Makine İçin;

DURUM-1: Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans mezunu olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar kadar mezun olabilecek durumda olmak.

DURUM-2: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayladığı sınırlı makine zabitliği eğitimini veren ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından uygunluğu onaylanmış Denizcilik Anadolu Meslek Liselerinin ve Denizcilik Anadolu Teknik Liselerinin denizcilik alanlarının gemi makineleri dalından mezun olmak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya aynı müfredatı uygulayan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından uygunluğu onaylanmış yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans programlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. 

DURUM-3: Denizcilik Anadolu Meslek ve Denizcilik Anadolu Teknik Liselerinin denizcilik alanlarının gemi makineleri dalı veya gemi yapımı dalı, endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve çok programlı liselerin motorlu araçlar teknolojisi alanlarının makine bakım onarım dalı mezunu olmak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya yüksek yükseköğretim kurumlarının, makine, otomotiv teknolojisi ve gemi makineleri işletme önlisans programlarından mezun olmak ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayladığı sınırlı makine zabitliği eğitimini, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış eğitim kurumlarında görmek.

DURUM-4: Vardiyadan sorumlu makine sınıfı gemi adamı olmak ve 36 aylık deniz hizmeti üzerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün onayladığı sınırlı makine zabiti eğitimini tamamlamak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

DURUM-5: Sınırlı makine zabiti yeterliği ile 24 ay deniz hizmetine sahip olmak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak.

DURUM-6: Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından uygunluğu onaylanan 4 sömestr süreli kurslardan mezun olmak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. Makine (Kont.:35)

DURUM-7: Sınırlı başmakinist yeterliği ile 24 ay deniz hizmeti yaptıktan sonra Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü A-III/1 müfredat programına uyum sağlayacak bir eğitimi tamamlamak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. 

DURUM-8: Makine zabitliği yeterliği ile 750kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde 36 ay makine zabitliği yaptıktan sonra Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmenin (STCW-78) öngördüğü A-III/2 müfredat programını tamamlamak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. 

DURUM-9: İkinci makinist yeterliği ile 36 ay 750kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde ikinci makinistlik yapmak ve buna ilave olarak asgari bir önlisans programı mezunu olmak/kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. 

 

Uçak Bakım İçin

DURUM:Meslek Yüksekokullarının Uçak Teknolojisi Programı (Önlisans) mezunu olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. Bu durum için KPSS 70 puan şartı vardır.

 

Bilgi Teknolojileri İçin

DURUM: Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Teknolojisi veya Bilgisayar Programcılığı Programı (Önlisans) mezunu olmak veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak. Bu durum için KPSS 70 puan şartı vardır.

 

DİĞER ŞARTLAR: 

  • 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonra doğanlar )
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak
  • TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Subay/Astsubay Öğrenci Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almak (Yalnızca Güverte ve Makine Branşları bu rapora ilave olarak Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu da ilgili sağlık kuruluşundan alacaktır)
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak
  • Fiziki yeterlilik sınavına başlamadan önce yapılan ön sağlık kontrolünde öngörülen koşulları taşımak (Erkek adaylarda 1,67 metreden, kadın adaylarda 1,62 metreden daha kısa boylu olmamak (Ağırlık şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.),

İLANIN TAMAMINI İNDİRİP İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
ADMİN     2017-04-21 @kursat Baraja takıldınız Hocam. 70 puan şartı var.
kursat     2017-04-21 bilgisayar onlisans mezunuyum kpss 63 basvurabilirmiyim
ADMİN     2017-04-10 @Esma Diğer şartları da karşılıyorsanız yeterli.
esma     2017-04-10 Peki sadece bilgisayar mezunu ve 70 barajını geçmiş olmak yeterli mi.yani denizcilikle ilgili bir belgem vs yok.
ADMİN     2017-04-10 @Görkem ERCAN Ara ara tekrar deneyin sistemsel sorun olabiliyor bazen. Yarın akşama kadar başvuru yapamazsanız tekrar yazın inceleyelim.
ADMİN     2017-04-10 @mhmt Bölümünüze göre çalışma şartları standart memur şartları ile birebirdir.
ADMİN     2017-04-10 @Esma Evet bayanlar da başvurabiliyor.
Görkem ERCAN     2017-04-10 Henüz duyuru kaydı yok diyor niye nasıl başvuru yapicaz ki ??
esma     2017-04-10 Bayanlarda basvurabiliyormu bilgisayar mezunuyum bende
mhmt     2017-04-09 Ben başvuru yapmayı düşünüyorum . 88 puanım var bil.prog yaşımda tutuyor. Çalışma şartları nasıl acaba.
ADMİN     2017-04-06 @Duygu Alımlarda yaş problemi sınavlardaki yaş problemlerini geçti. 2016 KPSS 'ye giren adaylardan 900 bini 30 yaş üstü. Ama yaş sınırlamalarına çok takılıyorlar. Sizin gibi maalesef.
Duygu     2017-04-06 Neden 35 yaş şartı değil ben bil programlama mezunuyum kpss 70 aldım yaşım 34 basvuramiyorum
Zafer Casus     2017-04-06 Admin çok teşekkür ederim sen olmasan ilan takip edemiyorum