Bozok Üniversitesi Hemşire ve Ebe İlanı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bozok Üniversitesi Hemşire ve Ebe İlanı
Bozok Üniversitesi Hemşire ve Ebe İlanı ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 2 Mayıs 2017

Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06 06 1978 tarihli ve 7.15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktırç

 

Hemşire adaylarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olması gerekmektedir ve beş kişi alıncaktır.

Ebe adaylarının ebelik bölümü lisans mezunu olması gerekmektedir ve bir kişi alınacaktır.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’ıncı maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • 2016 yılı KPSS (B) grubu lisans sınavına girmiş olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarmca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler "
 •  

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığından ya da www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenen kazanan adayların ısım listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Kadro sayısı kadar yedek uygulanacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER

 • Öğrenim Belgesi fotokopisi,
 • 2016 KPSS (B) grubu lisans sınav sonuç belge fotokopisi,
 • Başvuru Formuna yapıştırılmak üzere bir adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
 • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan veya Personel Daire Başkanlığından temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan veya (Dersonel.bozok.edu.tr) belge ve formlar sayfasından temin edildikten sonra doğru ve eksiksiz olarak 3 adet kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulacaktır )
 • Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştırme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir Belgelerinin aslını getirmeyenlerin işlemleri yapılmayacaktır.

 

AÇIKLAMALAR

Başvuru tarihleri 17 04/2017 - 02 05 2017 Salı günü saat 17.00’a kadardır. Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir. Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

lisans mezunu hemşire alımı ebe alımı bozok üniversitesi hemşire ve ebe allımları
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500