Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Büro Personeli ve Hemşire Alıyor

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Büro Personeli ve Hemşire Alıyor
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Büro Personeli ve Hemşire Alıyor ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2017

Üniversite  5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Turizm Fakültesi, Eğitim ve Uygulama Otelinde ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığında istihdam edilmek üzere, KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır. Adayların başvurularını en geç 17/07/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar, www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli için alınacak 2 büro memurunda aranan şartlar aşağıdaki tablodaki gibidir.

Tablonun  Büyük Hâli İçin Tıklayınız

Diş Hekimliği Fakültesi için ise Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezun bir kişi alınacaktır.

Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.

Genel Şartlar:

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşılar suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4. Askerlik Durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 6. İlan tarihinden 1 yıl öncesine kadar Sözleşmeli Personel Pozisyonunda çalışmamış olmak.

www.ogu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler;

 1. Başvuru Formu
 2. 1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formuna yapıştırılacak)
 3. Askerlik Terhis Belgesi (Erkek Adaylar için)
 4. Sağlık Beyanı
 5. Adli Sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı belge veya beyanı
 6. Diploma veya Mezuniyet Belge Fotokopisi
 7. 2016 KPSS sınav sonuç belgesi
 8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 9. Başvurulacak ilgili ünvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK Prim Dökümü (100 ve 101 Nitelik Koduna Başvuranlar tarafından eklenecektir.)
 10. İlanda belirtilen belgeler yada sertifikalar (100 ve 101 Nitelik Koduna Başvuranlar tarafından eklenecektir.)

 

 

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500