Mustafa Kemal Üniversitesi 66 Hemşire Alıyor

Mustafa Kemal Üniversitesi 66 Hemşire Alıyor
Mustafa Kemal Üniversitesi 66 Hemşire Alıyor ADMİN

Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ( Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen Hemşire pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.  

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

 Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına (M.K.Ü.Personel Daire Başkanlığı web sitesinden www.mku.edu.tr/idari/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar adresinden indirilebilir.) başvuru dilekçesi, başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır. Başvurunun son günü resmi tatile denk gelmesi halinde izleyen ilk iş günü başvurunun son günü olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 3 Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek olup, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde www.mku.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak ve 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonuna atanma hakkı taşımadığı tespit edilenlerle veya güvenlik soruşturması sonucu olumsuz olanlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

İSTENİLEN BELGELER

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. Başvuru formu (Forma fotoğraf yapıştırılarak, fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı ve TC No.su yazılacak)
  3. Öğrenim Belgesi ( Aslı ve fotokopisi veya e-devlet çıktısı)
  4. 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
  5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  6. Fotoğraf (1) adet (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmak ve fotoğrafın arkasına adayın adı, soyadı ve TC No.su yazılacak)
Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
Gülsüm     2017-07-19 Sürekli lisans mezunu lise mezunlarınada hep şart koşuyorlar yok yogun bakimda.1 yil calismis olmak şartı falanzor atanmak cok zor
ADMİN     2017-07-17 @Soner -Sadece lisans düzeyinde mezun hemşireler başvurabilir.
TALHA DEMIR     2017-07-17 Niye hep lisans be, hiç mi ortapgretim.saglik meslek mezunu alınmaz niue okuduk anlamıyorum ?
Soner     2017-07-17 Sadece hemsirelermi basvurabilecek kimler ve hangi sartlar yas siniri varmi hangi okul mezuniyet isteniyor aceba