Edirne İl Özel İdaresi 4 Personel Alıyor

Edirne İl Özel İdaresi 4 Personel Alıyor
Edirne İl Özel İdaresi 4 Personel Alıyor ADMİN

Başvuru Tarihi: 31.07.2017 - 04.08.2017 Arası


5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi ve niteliği belirtilen vasıflara uygun tam zamanlı sözleşmeli statüde istihdam edilmek üzere 2 adet İnşaat Mühendisi, 1 Adet Makine Mühendisi ve 1 Adet Elektrik Mühendisi alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR

 1. Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlardan disiplin cezası almamış olmak. 8. Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak.
 2. Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.
 3. İl Özel İdaresince yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olmak.
 4. İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 5. Maddesinde “İl Özel İdaresinin görev alanı il sınırlarını kapsar” hükmüne istinaden İlimize bağlı 8 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Mesleki konularla ilgili bilgisayar program dillerinden (Netcad veya Autocad, İdecad, Statik v.b.) en az birini iyi derecede kullanmak.
 2. Makina , İnşaat ve elektrik projelendirme esaslarına uygun proje yapabilme becerisine sahip olmak.
 3. Bilgisayar ve Teknik yazılım programlarına hakimiyet tercih nedenidir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Adayların 31.07.2017 - 04.08.2017 tarihleri mesai saatleri içerisinde Edirne İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (postayla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
 • Sözlü sınav 14.08.2017 tarihinde saat:10.00 ‘da Edirne İl Özel İdaresi Merkez Binamızda yapılacaktır.
 • Sözlü sınavda başarılı olabilmek için yetmiş ve üzeri alan aday başarılı sayılacak olup, birden fazla başarılı aday bulunması durumunda puanı yüksek olan kazanmış sayılacaktır.
 • En yüksek puan alan adayın birden fazla olması durumunda “özel şartlar bölümünde yazılı niteliklere göre komisyon bir karar verecektir.”
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya herhangi bir sebeple gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
 • Sözlü sınava girecekler Edirne İl Özel İdaresi web sayfasında duyurulacaktır.
 • Sınav sonuçları, yapılacak güvenlik soruşturmasına müteakiben açıklanacaktır. Sözlü sınav sonucu Edirne İl Özel İdaresi ilan panosunda ve Edirne İl Özel İdaresi web sayfasından ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat maiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENEN BELGELER

 1. İş Başvuru Formu (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden veya WEB sitesinden temin edilecek)
 2. Nüfus Cüzdan sureti.
 3. Cumhuriyet Başsavcılığından adli sicil belgesi.
 4. Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya noter tasdikli fotokopisi)
 5. Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf.
 6. Özgeçmişi anlatan cv.
 7. Özel şartlara haiz olduğuna dair kanıtlayıcı belgelerin aslı veya noter tarafından tasdik edilmesi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrasına göre tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli personel alım listesi


Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500