TKDK 200 Personel Alım İlanı Yayınlandı

TKDK 200 Personel Alım İlanı Yayınlandı
TKDK 200 Personel Alım İlanı Yayınlandı ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 9 Ağustos 2017

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 200 kamu sözleşmeli personeli alımı yapacak. TKDK tarafından Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli almak için 9 Eylül 2017'de test şekliinde sınav yapılacak. Destek personeli kadroları önlisans mezunları için diğer kadrolar ise lisans mezunları içindir.

ALIM YAPILACAK KADRO ve BÖLÜM ŞARTLARI

4 Adet Denetmen


144 Adet Uzman


1 Adet Mütercim


7 Adet Destek Personeli


POZİSYONLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Denetçi ve Uzman Alımları İçin Şartlar

 1. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılan 2016-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari Yetmiş (70) puan almış olmak,
 2. Açıktan Denetçi ve Uzman alımına; Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere başvuracak adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS), KPDS, ÜDS asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından 26 Şubat 2016 tarihinde duyurulan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde, başvuru bitiş tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde alınmış, KPDS /ÜDS/YDS asgari 70 puana eşdeğer bir belgeye sahip olmak, İl Koordinatörlüklerinde görev yapmak üzere Uzman pozisyonuna başvuracak adaylar için; İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS), KPDS, ÜDS asgari 60 (Altmış) puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından 26 Şubat 2016 tarihinde duyurulan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde, başvuru bitiş tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde alınmış, KPDS /ÜDS/YDS asgari 60 puana eşdeğer bir belgeye sahip olmak,
 3. Denetçi pozisyonuna başvuracak adaylar için; İç Denetim, İç Kontrol, Bağımsız Denetim, IT Denetimi, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülâtif olarak asgari 3 (Üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 4.  Açıktan Uzman alımı pozisyonlarına AUZ02 Hukuk kodundan başvuracaklar adaylar için; Avukatlık stajını tamamlamış olmak,

Mütercim Alımı İçin Şartlar

 1. 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılan 2016-KPSS (Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP3” puan türünden asgari Yetmiş (70) puan almış olmak,
 2. Mütercim pozisyonuna başvuracak adaylar için; İngilizce dilinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS), KPDS, ÜDS asgari 90 (Doksan) puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından 26 Şubat 2016 tarihinde duyurulan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosunda eşdeğerliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarından İngilizce, dilinde, başvuru bitiş tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde alınmış, KPDS /ÜDS/YDS asgari 90 puana eşdeğer bir belgeye sahip olmak,

Destek Personelleri Alımı İçin Şartlar

Destek Personeli alımı pozisyonlarına ADP01 kodundan başvuracak adaylar için; 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılan 2016-KPSS (Ön Lisans Düzeyi) Kamu Personeli Seçme Sınavı “KPSSP93” puan türünden asgari 70 (Yetmiş) puan almış olmak,


 

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

Sınava başvuracak adaylar, Kurumun (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden elektronik olarak sınava başvuru yapacaklardır. Sıralamaya giren adaylar Kurumun internet adresinden elektronik başvuru aşamasında doldurmuş oldukları “Aday Bilgi Formu”nu imzalı olarak aşağıdaki belgeler ile birlikte (belgelerin asıllarının fotokopileri ile birlikte ibraz edilmesi durumunda, fotokopileri aslı gibidir yapılmak suretiyle kabul edilecektir) teslim etmeleri gerekmektedir

  İstenen Belgeler;

 1. .Aday Bilgi Formu’nun çıktısı (http://www.tkdk.gov.tr adresinden temin edilecektir.)
 2. Öğrenim diploması ya da mezuniyet belgesinin aslı veya tasdikli sureti. (Aslı ibraz edilmesi durumunda adayların beraberinde getireceği söz konusu belgenin fotokopisi Kurumca onaylanarak kabul edilecektir.)
 3. 2016 KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı
 4. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı (Başvuru esnasında matbu form olarak doldurulacaktır.)
 5. Erkek adaylar için askerlik durumu ile ilgili beyan (Seçme Sınavını kazanarak atanmayı hak eden adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)
 6. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 7. Özgeçmiş Formu (http://www.tkdk.gov.tr adresinden temin edilecektir.)
 8. Denetçi Alımına başvuracaklar için; İç Denetim, İç Kontrol, IT Denetimi, Bağımsız Denetim, Risk Yönetimi, Finansal Analiz ve/veya Yatırım Projeleri ile ilişkili olmak üzere Proje Hazırlama, Proje Yönetimi, Proje Analizi, Proje İzleme, Proje Değerlendirme ve Proje Denetimi alanlarından herhangi birinde ya da yukarıda sayılan alanlar ile sınırlı olmak kaydıyla kümülatif olarak en az 3 (üç) yıl iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren ve daha önce çalıştığı veya halen çalışıyor olduğu kurum ya da kuruluş tarafından onaylı yazı.
 9. Denetçi Pozisyonuna başvuran adaylar için; ülke genelinde görev yapabileceklerine dair sağlık beyanı. (Seçme Sınavını kazanarak atanmayı hak eden adaylardan, atama öncesinde ülke genelinde görev yapabileceklerine dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenecektir.)
 10. Uzman alımı pozisyonlarına AUZ02, KUZ02 Hukuk kodundan başvuracak adaylar için; Avukatlık stajını tamamlamış olduklarına dair belge.
 11. Sıralamaya giren adaylar için; Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şube TR59 0001 0025 3352 5851 4050 03 IBAN no’lu TKDK hesap numarasına Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve internet bankacılığı üzerinden Sınav Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Ad, Soyad bildirmek suretiyle 75 (Yetmişbeş) TL sınav ücreti yatırdığına dair dekont.  

SINAV KONU BAŞLIKLARI

Sınav konu başlıkları için hangi pozisyona başvuracaksınız o pozisyon altında yazan başlıkları tıklayarak tabloları görebilirisiniz.

Denetçi İçin Sınav Konu Başlıkları

Başlık 1

Başlık 2

Uzman İçin Sınav Konu Başlıkları

Başlık

Mütercim İçin Sınav Konu Başlıkları

Başlık 1

Başlık 2

Destek Personeli İçin Sınav Konu Başlıkları

Başlık


BAŞVURU ŞEKLİ

10.09.2017 tarihinde yapılacak Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavına başvuracak tüm adaylar için elektronik başvurular 05.08.2017 tarihinde başlayacak olup, 09.08.2017 tarihi saat: 17.00'de (bu tarih dâhil) sona erecektir. 

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla; 05.08.2017–09.08.2017 tarihleri arasında, (http://www.tkdk.gov.tr) internet adresinden ulaşabilecekleri başvuru formunu elektronik ortamda dolduracaklardır. Adayların mezun oldukları bölüme uygun tek başvuru kodunu seçme ve en fazla 5 (beş) hizmet birimini tercih etme hakkı vardır. (Örnek: AUZ03 başvuru kodu için Ağrı, Amasya, Elazığ, Kars, Ordu). İsteyen adaylar “Tercih ettiğim Hizmet Birimlerine yerleştirilememem durumunda Kurumunuzun takdir ettiği diğer herhangi bir hizmet birimine yerleştirilmek istiyorum.” seçeneğini işaretleyebilirler. Başvuru işlemini tamamlamak için “Kaydet” butonuna basarak Başvuru Formunun çıktısı alınmalıdır

Elektronik başvuruların değerlendirilmesi sonucunda; ön başvuru sonuçlarına göre sıralamaya giren adaylar 11.08.2017 tarihinde Kurumun internet sayfasında duyurulacaktır.

Sıralamaya giren adaylar başvuruda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp tüm evrakları elden (şahsen veya bir yakını tarafından) 14.08.2017 tarihinden, 18.08.2017 tarihi saat 17:00’ye kadar Kurum Merkezine (Turan Güneş Bulvarı No: 68 Çankaya/Ankara adresine) teslim edeceklerdir. 18.08.2017 tarihi saat 17:00’den sonra ulaşan evraklar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo ve e-posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.  


SÜREÇ AŞAĞIDAKİ TABLODAKİ GİBİ İŞLEYECEKTİR

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500
ADMİN     2017-08-10 @Yeşim -Sıkıntı çıkmaz.
Yeşim     2017-08-09 Admin taranmış fotoğraf nasıl yükleyecez acaba bilginkz var mı? Ben telefonun ön kamerasından çekilmiş fotoğrafımı yükledim sıkıntı çıkar mı
Muhammet     2017-08-06 Bu KPSS puanını giremiyorum nasıl girecem yardım edin
YUSUF ALUÇ     2017-08-06 Sanırım sözleşmeli personel alımı olacak maaş konusunda bilgi varmı acaba ne kadar olur maaşlar
Hira     2017-08-06 Maliye önlisans mezunuyum destek personeli için başvuru yapınca eğitim bilgileriniz uyuşmadı diyor
Ali     2017-08-06 Sifre yazarken 8 karakterden uzun olmamalı, küçük harf ve rakam yazın olur.
Ali     2017-08-06 Admin. Ben tercih de sorun yaşıyorum. Sınav puanimi giremiyorum. Nasıl yapacağım yardım eder misiniz?
Tarik     2017-08-05 Aynnen ben de sifre kisminda sorun yasiyorum
Ayse     2017-08-05 Kurumun sitesine girip başvuru yaparken üyelik kısmında şifre değiştirirken sorun yaşıyorum acaba diğer arkadaşlar da yaşadı mı böyle bi problem
ADMİN     2017-08-05 @Funda Başvurular arasından en yüksek puan sıralamasına göre seçip onlar arasından eleme yapılacak.
Funda     2017-08-05 Kpss puanimizla başvuru yaptığımızda süreç nasıl işliyor bilgi verir misiniz
ADMİN     2017-08-05 @Ömer --Yukarıda yazan BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER başlıklı bölümü okuyunuz :)
Mustafa     2017-08-05 Ne veteriner ne de ziraat mühendisi bulamazlar bu şartlarda.yabancı dil 70 şartını saglasam da böyle bir kurumda çalışmam.com
Ömer     2017-08-05 Bankacılık mezunuyum. Sadece belgelerimi yollamamiz gerekiyor başvuru için.
ADMİN     2017-08-05 @Bilge -Yukarıda yazan BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER başlıklı bölümü okuyunuz :)
Bilge     2017-08-05 Evrakları nereye yollayacagiz. Hangi adrese yollicaz. Eğer kabul edilirsek mi sınav olcak?
ADMİN     2017-08-05 @T Ankara da olur büyük ihtimal.
T     2017-08-05 Sinav nerede olacak acaba
ADMİN     2017-08-05 @Bilge -Başvurabilirsiniz.
Bilge     2017-08-05 Bende bilg.programciligi mezunuyum ancak is tecrübem yok ben başvuru yapamiyormuyuz?
Ümmühan     2017-08-02 Noter onaylı vekalet ile mi olacak teslim başkası tarafından
Ümmühan     2017-08-02 Sıralamaya girenler evrakları bi arkadaşa verdiyse?
ADMİN     2017-08-01 @Ahmet özer Maalesef Hocam bölümünüz başvuru için uygun değil.
Ahmet özer     2017-07-31 Mobilya ve dekorasyon (2 yillik) mezunuyum destek personeli alimlarina basvurabiliyormuyum
ADMİN     2017-07-29 @Berna -YÖK 'e göre ikisi de eşdeğer bölümü olsa da bazı kurumlar kabul etmeyebiliyor. O yüzden kurumu mesai saatleri içinde arayarak durumu anlatarak net bilgi almanız faydalı olur. Kurumun Telefonu: 0 (312) 409 14 00
Berna     2017-07-29 Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümüne sadece halkla ilişkiler mezunları da başvuru yapabilir mı?
ADMİN     2017-07-26 @Ömür -Editör yanlış yazmış. Düzelttim Hocam şimdi bakabilirsiniz. Teşekkür ederim bilgilendirdiğiniz için :)
Ömür     2017-07-26 Destek personeli için IPART II ingilzce mi calışcaz ingilizcemi soruyorlar
Serhat     2017-07-26 Herkes için hayırlısı olsun arkadaşlar ben şartları karsilayamiyorum yine başka bahara kaldi...
Ömür     2017-07-26 Destek personeli için sıralamaya girdikten sonra yazılı sınava girmeye hak kazandığımızda yazılı sınavda neler cıkacak hangi kaynaklardan calışcaz.
Eymen     2017-07-26 Her bölüme alim yapılıyor neredeyse ama bu kimya alanınsa neredeyse alim yok gibi birşey kimyacı arkadaşlar bimere cimere nereye yazacaksak yazalım birşeyler bizim bolum de dahil edilsin şu alımlara ya