Tokat Pazar Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel İlanı

Tokat Pazar Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel İlanı
Tokat Pazar Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel İlanı ADMİN

Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2017


Tokat ili Pazar ilçesi Belediye Başkanlığı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre bir adet sözleşmeli personel alacaktır. Başvuruda bulunacak adayların Ekonomi, İktisat veya İşletme bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmassı gerekmektedir. Ekonomist ünvanında alınacak personel sözlü mülakat ile seçilecektir.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI 

  1. Üniversitenin “Unvan ile ilgili” bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.
  2. Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
  3. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
  4. İlan tarihinden önce Tokat İli Pazar İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
  5. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmaları.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

  1. Başvuru Formu
  2. Nüfus cüzdan Aslı ve fotokopisi.
  3. İkametgah belgesi.
  4. Özgeçmişi anlatan CV.
  5. Öğrenim durumunu gösterir Belgenin aslı veya onaylı fotokopisi.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların 11.09.2017 ile 15.09.2017 tarihleri arasında saat 17:00’ ye kadar Tokat Pazar İlçe Belediye Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.(posta ve email ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)


SÖZLÜ MÜLAKAT

21.09.2017 Saat 14:00 Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır. Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır


Başvuru Formu İçin Tıklayınız

 

Soru ve Yorumlarınız
Kalan karakter sayısı : 500